skelleftea-rostfria-logo

Om Rostfria

Ständig strävan till förbättring på alla områden har varit vägledande för oss på Rostfria ända sedan grundandet 1950. En tradition som vi vårdar ömt.

Vi uppskattar också långvariga relationer med våra kunder. Därför lägger vi extra möda på att verkligen leverera det förväntade och helst lite till.

Rostfria består idag av en modern maskinpark med ett fyrtiotal medarbetare som trivs på jobbet. Trivseln grundar sig till stor del i att vi investerar i våra medarbetare och vår maskinpark.
Vår filosofi att medarbetare som trivs på jobbet är engagerade medarbetare fungerar. Det innebär också låg personalomsättning och inte minsten bibehållen kompetens inom företaget.

Rostfria är också ett mindre och privatägt företag vilket innebär att det finns goda möjligheter till att agera snabbt och flexibelt när situationer kräver det. Engagemanget, flexibiliteten och företagets stora kunnande har alltid varit något som våra kunder uppskattar vilket medfört allt fler och utökade kundförtroenden.

Välkommen till oss på Rostfria.